Om kåren

Furulunds scoutkår består av ca 160 medlemmar.

Furulunds Scoutkår bildades 1962 genom att Birgit Lundh som var scoutledare i dåvarande Stävie Flickscoutkår tog kontakt med Malte Ansmo och frågade om han ville vara med och utvidga verksamheten till att även omfatta pojkscouting.
Detta ledde till att Furulunds Scoutkår bildades och sedan dess har det rullat vidare.