Trygga Möten

Trygga möte
Den 18 feb arrangerar Furulundsscoutkår Trygga möten för alla ledare.
Den här kursen är till för alla som möter barn och ungdomar i ett ledaruppdrag eller i sitt arbete. Syftet är att sprida kunskap om övergrepp, kränkningar och mobbning. Men också att ge ledare mod att agera om de upptäcker att något sådant sker.