Furulundsscoutkår sänker till ”Scouter stöttar”

Styrelsen beslutade att Furulundsscoutkår liksom många andra scoutkårer i Sverige skall skänka 10 kronor per medlem till den pågående insamlingen ”Scouter stöttar”. Det innebär att vi satt in 1700 kronor på Röda Korsets insamlingskonto under insamlingsnamnet ”Scouter stöttar”.